اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

مسعود: دشمن در سنگر حکومت و داخل نظام است

بمبگذاری در اجتماعات مجاهدین برای چندمین بار آژیر خطر را بصدا در آورده است.

احمدولی مسعود رییس بنیاد احمد شاه مسعود و از چهره های جهادی در واکنش به حمله بر هواداران والی بلخ در هتل قصر نوین در کابل با انتقاد شدید از ستون پنجمی ها در دولت گفته است که بمبگذاری در محل اجتماع مجاهدین همه شک و گمان‌ها را به یقین تبدیل نمود که دشمن بگونه هـدفمند در سنگر حکومت، در میان دولت، در داخل نظام و در عمق لایه‌های ستون‌های اول تا پنجم نقشه خود را تا شکستن آخرین زنجیره‌های مقاومت ادامه خواهند داد.

بگفته مسعود گروهک‌های بیگانه با منافع کشور، بی‌پروا به مصلحت مردم، در یک دشمنی آگاهانه و شعورى بر ضد جهاد و مقاومت با همراهی و راهـنمایى عناصر مزدبگیر و مامور داخل نظام، با ابزار تفرقه، تطمیع، تهدید، جابجاسازی عناصر ضد جهاد و مقاومت، مديريت توطیه و دسيسه‌سازى به نام دولت و زير چتر قانون عزم کرده‌اند تا مجاهدین و مقاومتگران را و افتخارات‌شان را یکسره نابود سازند.

وی هشدار داد که بمبگذاری اجتماعات مجاهدین برای چندمین بار بحران کشور را داخل فاز جدید گردانید و آژیر خطر را به صدا در آورده است.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی