اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 حوت , 1398

دانش در نشست ریکا: هدف همکاری‌ها امنیت، کاهش فقر و تأمین رفاه در منطقه است

مشاهده در منبع اصلی