اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 24 سرطان , 1398

دانش در نشست ریکا: هدف همکاری‌ها امنیت، کاهش فقر و تأمین رفاه در منطقه است

مشاهده در منبع اصلی