اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

افغانستان در چهارراه اقتصاد جهان و منطقه

یک تیوری در مورد بحران دوامدار افغانستان این است که موقعیت استراتژیکی کشور ما به جای آن که سودی به حال مردم افغانستان داشته باشد، تا کنون بر ضرر ما تمام شده است. از روزی که ما در چهارراه معادلات…

مشاهده در منبع اصلی