اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 حوت , 1396

افغانستان در چهارراه اقتصاد جهان و منطقه

یک تیوری در مورد بحران دوامدار افغانستان این است که موقعیت استراتژیکی کشور ما به جای آن که سودی به حال مردم افغانستان داشته باشد، تا کنون بر ضرر ما تمام شده است. از روزی که ما در چهارراه معادلات…

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی