اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 25 سرطان , 1398

وزارت دفاع ملی: در نتیجه عملیات های تصفیوی ۱۲ هراس افگن گسته شدند

مشاهده در منبع اصلی