اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 حوت , 1398

وزارت دفاع ملی: در نتیجه عملیات های تصفیوی ۱۲ هراس افگن گسته شدند

مشاهده در منبع اصلی