اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

ایجاد کمیته هماهنگی مددکاران صحی درهرات

شهرهرات 26 عقرب باختر
کمیته هماهنگی مدد کاران صحت به هدف یاری رساندن به بیماران نیازمند با حضور محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات رسما افتتاح شد.
درآغازگردهمایی به فعالیت این کمیته برعلاوه والی هرات ، روسای مختلف دوایر دولتی، استادان پوهنتون ، شخصیت های خیر وفرهنگی، جوانان ، جامعه مدنی واصحاب رسانه حضورداشتند.
مهدی حدید در این گردهمایی گفت: " کمیته مدد کاران صحت در قالب چهار کمیته فرعی که شامل  کمیته مالی وتدارکات، کمیته اطباء، کمیته هماهنگی مدد کاران صحت وکمیته اشتهارات میباشد فعالیت دارد.
محمد آصف رحیمی والی هرات ایجاد این کمیته را به فال نیک گرفت، و از  اعضای دست اندرکاران کمیته مددکاران صحت ابراز تشکری نمود.
اوگفت:" این کمیته  طی چهار ماه دستاوردهای قابل ملاحظه ای داشته وده ها مریض به هماهنگی این کمیته صحت یاب وبه آغوش فامیل شان برگشتند.
والی هرات از داکتران، متخصصان، تجار و نهادهای خیر دست اندر کار خواست تا قسمتی از کمکهای شانرا به کمیته مدد کاران صحت جهت تداوی بیماران نیازمند اختصاص دهند.
گفتنیست: این کمیته به همکاری ریاست صحت عامه وشماری از تجار ایجاد شد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی