اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 دلو , 1398

گشایش نخستین کنفرانس بین المللی شبیه سازی سازمان ملل درهرات

شهرهرات 26 عقرب باختر
نخستین کنفرانس بین المللی شبیه سازی سازمان ملل متحد در ولایت هرات برگزارشد.
این کنفرانس به منظور توانمند سازی جوانان و نقش شان در صلح و توسعه پایدار توسط موسسه آموزشی افغانستان سبز برای سه روز در ولایت هرات دایر گردیده است.
آریا روفیان رییس اطلاعات و فرهنگ هرات برگزاری این کنفرانس را در راستای آگاهی دهي جوانان در بحث توسعه پایدار  به صورت اکادمیک آن بسیار ارزنده خوانده و روی چیستی توسعه و پایدار و نقش جوانان در این مبحث مهم صحبت های همه جانبه نمود.
او با اشاره به اینکه از گذشته تا حال روی توسعه پایدار به گونه اکادمیک آن پرداخته نشده افزود:" برگزاری این کنفرانس  نوید خوبی برای ارتقای سطح دانش علمی نسل جوان و توانمند سازی آنان در عرصه مدیریت و برنامه ریزی اکادمیک و معیاری توسعه پایدار در جامعه می باشد و برای داشتن افغانستان آباد و مرفه باید به مسایل مهم و حیاتی به گونه اکادمیک و تخصصی آن برخورد کنیم."
همچنان سیف الله حکیمی رییس موسسه آموزشی افغانستان سبز، برگزاری این کنفرانس را در قسمت ایجاد روابط اکادمیک بین جوانان افغانستان و توانمندسازی آنها برای سهم گیری در تصمیم گیری های بزرگ سیاسی بسیار اثر گذار دانست.
گفتنی است که موسسه آموزشی افغانستان سبز برای بلند بردن سطح علمی و اکادمیک جوانان فعالیت نموده و هدف آن آماده سازی ذهنیت جوانان به صلح، اقتصاد و توسعه پایدار میباشد. ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی