اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 1 حوت , 1398

توزیع سلاح به طرفداران حکمتیار

مشاهده در منبع اصلی