اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 24 سرطان , 1398

توزیع سلاح به طرفداران حکمتیار

مشاهده در منبع اصلی