اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 2 اسد , 1398

۱۴ کشته در انفجاری مقابل گردهم آیی حامیان عطا محمدنور در کابل

مشاهده در منبع اصلی