اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 جوزا , 1399

۱۴ کشته در انفجاری مقابل گردهم آیی حامیان عطا محمدنور در کابل

مشاهده در منبع اصلی