اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 1 حوت , 1398

در کنر 10 تن در اثر برف کوچ جان باختند

مشاهده در منبع اصلی