اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 جوزا , 1399

تعداد شهدای روز گذشته کابل به 18 تن رسید

تعداد شهدای گردهمایی پیروان عطامحمد نور در انتحاری شمال شهر کابل به 18 تن رسید.

مشاهده در منبع اصلی