اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 25 سرطان , 1398

تصویر بردار تلویزیون راه فردا در حمله انتحاری دیروز به شهادت رسیده است

مشاهده در منبع اصلی