اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 دلو , 1398

تصویر بردار تلویزیون راه فردا در حمله انتحاری دیروز به شهادت رسیده است

مشاهده در منبع اصلی