اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 حوت , 1398

دیورند حل شود، جنگ افغانستان تمام نمی شود

این ابر قدرت ها هستند که از تروریست ها حمایت می کنند. حتی اگر امروز مشکلات خط دیورند و آب هم میان افغانستان و پاکستان حل شود باز هم مشکلات افغانستان تمام نشدنی است. چرا که مشکل اصلا در جای دیگری است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، داوود اساس عضو پیشین سنا در برنامه «راه حل» راکت پراکنی های پاکستان و جنگ ما با پاکستان را نوعی بهانه می داند و معتقد است جنگ در افغانستان دلایل دیگری دارد و افزود: حدود چهل سال است ما می بینیم که پاکستان جنگ را در افغانستان به راه می اندازد. اگر مشکل خط دیورند است آمریکایی ها چرا در اینجا حضور دارند؟ اگر مشکل ما آب باشد، اروپایی ها آمریکایی ها و روس ها در اینجا چه می کنند؟ مشکلات خط دیورند و آب در کل دنیا وجود دارد و حل شدنی است. اما چهل سال است که در افغانستان جنگ ابرقدرت ها است. جنگ تروریست در افغانستان در واقع یک نوع پوشش است.

وی افزود: این ابر قدرت ها هستند که از تروریست ها حمایت می کنند. حتی اگر امروز مشکلات خط دیورند و آب هم میان افغانستان و پاکستان حل شود باز هم مشکلات افغانستان تمام نشدنی است. چرا که مشکل اصلا در جای دیگری است. وگرنه این مشکل به راحتی قابل حل بود. شورای امنیت سازمان ملل می آمد و این خط اگر حق پاکستان بود به این کشور می داد تا مشکل حل می شد. پس این موضوع بهانه ای بیش نیست. این جنگ در واقع بر ما تحمیل شده است. اشرف غنی را آمریکایی ها به قدرت آورده است پس وی هم باید برایش خدمت کند و متناسب با سیاست هایش رفتار کند و سیاست هایش را که همین ناامنی ها است پیاده کند.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی