اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 25 قوس , 1396

بیست و چهار نرس در بامیان به خدمت توظیف شدند

بامیان 25 عقرب باختر
بیست و چهار دختر دورۀ دو ساله آموزش نرسنگ را در بامیان به پایان رساندند.
گزارش آژانس باختر، این دختران قرار است به صفت نرس شامل تیم صحی ولسوالی های پنجاب و ورس آن ولایت شوند.
والی بامیان در مراسم فراغت آنان نقش زنان و دختران را در بخش های خدماتی به خصوص عرصه صحی موثر بیان کرد و از فارغان خواست تا به گونه دلسوزانه به مریضان خدمت کنند. احمد نعیم (دوستی)

(Visited 3 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی