اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 حوت , 1398

احمدزی : رییس جمهور به اساس قانون صلاحیت برکناری مرا ندارد.

رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات می گوید: رئیس جمهور غنی نمی تواند او را از سمت‌ش بر کنار کند. وی امروز در یک نشست خبری برکناری اش از سمت ریاست کمیسیون مستقل انتخابات را رد کرد و آنرا توطیه ارگ ریاست جمهوری خواند.

مشاهده در منبع اصلی