اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

آجندای دیگری در دست كار است

اخبارى مبنی بر تهدیدات حكومت مركزى در مقابل عطامحمد نور بخاطر کنار زدن وى از مقام ولایت بلخ پخش شده است.

نمی دانم با این همه تهدیدها، ماجراجویی ها، آجنداهای گروهی و كينه توزى های شخصی، اين حكومت رو به زوال به كدام طرف روان است و سرنوشت این کشور صد پاره و هزار مصیبت به کجا ها خواهد کشانید؟

به این پیمانه چنگ و دندان نشان دادن، با حيله های سیاسی و بهانه های معیاری و قانونی، نمی تواند با نیت خیر و منافع كشور همراه باشد، چون نفس وجود همین دولت از نحوه ایجادش تا جايگاه قانونى رهبری اش، ترکیب، تعادل، ظرفیت، کارایی، مديريت و مشروعیت هـر سه پايه آن، هـيچگاه با معيارهای آنچنانى قابل سنجش نيست. افزون برآن غیر معیاری ترین جابجاسازى هـاى اخير و حمايت و تحميل عناصر معلوم الحال ضد مصالح عمومى و دشمن روحيه هـمگرايى، مطابق کدام معیارت انجام يافته اند؟

روي هم رفته اگر واقعا جنگ ضد تروريزم و طالبانيزم در صدر لیست اولويت ملى مان قرار داشته باشد چه كسى عملى تر و جانبازانه تر نسبت به آقاى نور ايستادگى دارد؟ به همین دلايل آشكار است كه آجندای دیگری در دست كار است.

امیدواریم این غایله به گونه منطقی توام با عقلانیت و درنظرداشت شرایط بحرانی حاکم در کشور به پایان اش برسد. اين سرزمين هـزاران مشكل دارد و رهـبرى حكومت با بحران آفرينى بيشتر از اين بر دامنه مشكلات كشور نيافزايد. روحيه توافقنامه را كاملا از بين نبرد و مردم را به عكس العمل مجبور نسازد.

احمدولی مسعود

مشاهده در منبع اصلی