اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

برگزاری مجلس بزرگان آغاز تقابل اشرف غنی با کرزی

آغاز تقابل رییس جمهور غنی با حامد کرزی بر سر تلاش های کرزی در جهت برگزاری مجلس بزرگان(لوی جرگه).

در اعلامیه ریاست جمهوری تلاش برای برگزاری مجلس بزرگان(لوی جرگه)، فاقد قانونیت و رسمیت معرفی گردیده است. در این اعلامیه به مامورین حکومت گفته می شود تا از اشتراک در پروسه ای که با قوانین کشور در مخالفت قرار دارد، خود داری کنند.

این اولین بار است که ارگ کابل علیه کرزی که اخیرا درصدد تشکیل مجلس بزرگان(لوی جرگه عنعنوی) است، موضع می گیرد که حکایت از نگرانی رییس جمهور غنی دارد. هر چند که در اعلامیه از حامد کرزی نام برده نمی شود.

منابع آگاه می گویند که کرزی از ابقای حکومت موجود به ریاست اشرف غنی در یک دوره پنج ساله دیگر پس از انتخابات 1398 توسط کمیسیون انتخابات و به حمایت امریکایی ها به شدت نگران است و با برپایی مجلس بزرگان(لوی جرگه) می خواهد مانع دوام ریاست جمهوری اشرف غنی در دوره دوم شود.

اندیشمند

مشاهده در منبع اصلی