اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

دیدار داکتر عبدالله با وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی امریکا

مشاهده در منبع اصلی