اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 31 سرطان , 1398

دیدار داکتر عبدالله با وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی امریکا

مشاهده در منبع اصلی