اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 جوزا , 1399

کابینه طرح تجدید برآورد نفوس کشور را تایید کرد

نشست کابینه به ریاست رئیس جمهور غنی، طرح تجدید برآورد نفوس کشور را در پرنسیپ تایید کرد.

مشاهده در منبع اصلی