اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 20 سرطان , 1399

متن بیانیه وزیر خارجه در نشست رکا

متن بیانیه جلالتمآب صلاح الدین ربانی در نشست افتتاحیه هفتمین کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه ای درباره افغانستان (رکا)

24 عقرب 1396، خورشيدي- عشق آباد،
ترکمنستان

بسم الله الرحمن الرحیم
جلالتمآب سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، جناب عالیقدر مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان، رؤسای محترم نمایندگان، عالیجنابان، خانمها و آقایان!
برای من جایی بسا خرسندی است که یکجا با دوست و برادر محترم مردوف وزیر امور خارجه ریاست مشترک هفتمین کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه ای پیرامون افغانستان (رکا) را در شهر زیبا و تاریخی عشق آباد برعهده دارم.
اولتر از همه، میخواهم صمیمانه ترین تمنیات خویش را به دولت و مردم ترکمنستان، به ویژه جلالتمآب قربان قلی بِردی محمد مداُف، رئیس جمهوری ترکمنستان، بخاطر مهمانوازی گرم شان برای همه ما ابراز نمایم.
با اغتنام از فرصت، میخواهم تأثر و تالم عمیق خود را نسبت به زلزله اخیر که جان های زیادی از برادران و خواهران ما را در ایران و عراق گرفت، اظهار نمایم. ما به فامیل ها و بازماندگان قربانیان تسلیت گفته و برای مجروحین شفای عاجل استدعا مینماییم.
من همچنان از وزارت امور خارجه ترکمنستان بخاطر همکاری و مساعی نزدیک با همکاران من در رابطه به آماده سازی نشست وزرای امسال سپاسگزاری میکنم. افزون براین، میخواهم از حمایت مستمر و نقش مهم همه کشورهای همکار و سایر اشتراک کنندگان در مبدل ساختن رکا به یک پلت فرم فعال و مؤثر برای همکاری های اقتصادی منطقه ای قدردانی نمایم.
در حقیقت، ما میتوانیم صرفاً با تلاشهای مشترک از طریق همچو میکانیزم های بُرد-بُرد همکاری، به طور تدریجی و یقینی برهرگونه تنش های موجود غلبه کرده و مشترکاً نیازمندیهای عمومی ملت های مان را چه در عرصه های اقتصادی یا امنیت حل نماییم.
در این زمینه، روابط افغانستان و ترکمنستان به عنوان الگو بوده و براساس یک برنامه مشترک غرض بهبود منافع اقتصادی و امنیتی ما به شیوه هایي که نه تنها به دوکشور بلکه برای همسایه های ما مفید واقع شود، استوار میباشد. هردوکشور رویکردها و برنامه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی جامع که همکاریهای بین الحکومتی را در سطوح منطقه ای و قاره ای تقویت بخشد، دنبال میکنند.
در طی 16 سال گذشته، سیاست خارجی افغانستان روی آغاز، تقویت و بکارگیری میکانیزم های همکاری منطقه ای متمرکز بوده که طبق آن پروژه ها و برنامه ها منافع مشترک در منطقه وسیعتر ما به منصه اجرا گذاشته میشوند.
همانطوریکه ما به پیشرفت هرچه بیشتر پروسه های (رکا) و قلب آسیا/پروسه استانبول تلاش میورزیم، ما از کشور ترکمنستان به عنوان یکی از قوی ترین کشورهای همکار ما مشکور میباشیم. ترکمنستان سهم عمدهای در هردو برنامه دارد، که ما از آن سپاسگزاریم.
افغانستان و ترکمنستان غرض تطبیق پروژه های بزرگ، مانند پایپ لاین گاز تاپی، پروژه برق 500 کیلووات (ترکمنستان- افغانستان- -پاکستان)، دهلیز لاجورد و برنامه های خطوط آهن منطقه ای باهم یکجا کار میکنند. این پروژه ها و پروژه های زیربنایی مهم دیگر اولویت های اساسی (رکا) را تشکیل میدهند.
به عنوان یک گروه جمعی، ما باید کارهای زیادی را جهت پیشرفت اهداف مشترک مان در طرح همکاری های اقتصادی منطقه ای انجام دهیم.
با استفاده از فرصت، میخواهم از دولتهای هند، پاکستان، ترکیه و تاجیکستان بخاطر میزبانی نشست های قبلی و تقویت برنامه رکا سپاسگزاری نمایم. برعلاوه، ما به همان اندازه از سازمانهای همکار اعم از بین المللی و بین الحکومتی بخاطر حمایت مداوم شان از نشست های رکا و اجرای پروژه های پیشنهادی این نشست مشکور میباشیم.

خانمها و آقایان!
جلسۀ رکای هفتم در زمانی برگزار میگردد که نیاز به رشد اقتصاد، ثبات، و اعتماد سازی در منطقۀ ما از هر زمانی بیشتر محسوس است.
این گردهمایی فرصت خوبی را برای ارزیابی نیازهای مشترک فراهم ساخته تا باشد که پیرامون چالشهای فرا راه خویش بحث نموده و گامهای استواری را به جانب یکپارچگی اقتصادی در منطقه برداریم.
در رابطه به افغانستان باید بگویم که یکپارچگی اقتصادی منطقه ای یکی از ستونهای مهم سیاست خارجی ما را تشکیل میدهد. تجربه نشان داده است که دنبال نمودن سیاست ها و راهبردهای برد و باخت به شکل جنگ های تحمیلی در افغانستان ثبات منطقه را برهم زده و مانع رشد اقتصاد و انکشاف پایدار میگردد.
ازهمین رو، از زمان رکای اول که در کابل در سال 2005 برگزار گردید، ما تلاشهای زیادی بخرج داده ایم تا افغانستان به یک چهارراه تجارتی، ترانزیتی، و سرمایه گذاری، ارتباطات، و محل تبادل نظریات در قلب آسیا مبدل گردد و بدون شک به منطقۀ ما در آسیای میانه، آسیای جنوبی، آسیای شرقی، شرق میانه، و اروپا کمک میکند تا با هم متصل گردیم.
بصورت جمعی و یکجایی ما میتوانیم تجارت و ترانزیت منطقه ای، بین المنطقه ای، و قاره یی را افزایش داده و به یک عصر جدیدی از رفاه اقتصادی که برای همه مفید باشد، وارد شویم.
امیدوار هستم شما گزارش سالانه ٢٠١٧ رکا را مطالعه كرده باشید. در آن گزارش، پیشرفتهای قابل ملاحظۀ را روی تطبیق چندین پروژۀ همکاری و سرمایه گذاری منطقه ای مشاهده خواهید کرد.
این پروژه ها از پروژه های بزرگ انرژی مانند تاپی و کاسا یکهزار تا پروژه های منطقوی خط آهن مانند خط آهن پنج کشور، دهلیزهای ترانسپورت و ترانزیت چابهار و یک کمربند یک راه، و همچنان شبکۀ ارتباطات راه ابریشم دجیتلی را دربر میگیرد.
هریک از این پروژه های بزرگ در ایجاد و توسعۀ رفاه در سرتاسر آسیا نقش مهمی را بازی میکند. میخواهم برایتان بگویم که امضای موافقت نامۀ راه لاجورد صبح امروز اینجا در عشق آباد مرحلۀ مهمی را در تلاشهای جمعی ما برای بدست آوردن اتصال خوب از طریق اعمار زیربنا برای تجارت بیشتر در یوروآسیا میتواند آغاز کند.
امضای اعلامیۀ مشترک وزراء روی خط انتقال برق 500 کیلوولت TAP و یادداشت تفاهم روی TAP دجیتل از جملۀ دست آوردهای بزرگ دیگر است.
آغاز برنامۀ دهلیز هوایی افغانستان- هندوستان را نیز میخواهم برایتان یادآوری کنم که از این طریق بیشتر از 1150 متریک تن مال التجاره را به بازارهای هند از ماه جون گذشته بدین سو صادر نموده ایم که نمونۀ دیگری از پیشرفت پایدار در همکاریهای اقتصادی منطقه ای میباشد.
در زمانیکه افراط گرایان و تروریستان از فقر و بیکاری جوانان ما استفادۀ سوء میکنند، دست آوردهای را که یادآوری کردم فرصت های کاری را برای نیروی کار جوان کشور ما فراهم میسازد. این امر آسیب پذیری های جمعی ما را کاهش میدهد و دهشت افگنان و افراط گرایان را نمی گذارد تا از فقر جوانان ما در یورو آسیا استفاده کنند.
خانمها و آقایان!
افغانستان احیای راه ابریشم و شبکه های تجارتی را که از کشور ما عبور میکند رهبری مینماید. تحقق این شبکه ها وابسته به افزایش تلاش های ما برای حل چالش های میباشد که تا حال مانع بدست آوردن این اهداف شده است.
موضوع اصلی جلسۀ امسال که همانا تعمیق اتصالات و توسعۀ تجارت از طریق سرمایه گذاری روی زیربنا و بهبود همآهنگی میباشد فرصت خوبی برای کار است.
میخواهم سه ساحۀ کلیدی را که ما نیاز به تمرکز بیشتر روی آن داریم بگویم:
اول: منطقۀ ما در قسمت زیربنای ترانسپورت دارای خلاهای زیادی میباشد که باید بدون هیچ گونه تأخیر روی آن کار کنیم.
در اینجا نیاز است تا منابع دولتی و خصوصی را در حمایت از تطبیق پروژه های مشترک که در اولویت قرار دارند جمع کنیم. من خرسند هستم که نماینده گان چندین کشور و سازمان کمک کننده، بانک های سرمایه گذاری، و صندوق های مستقل را با خود داریم.
من از آنها میخواهم تا از پروژه های که در رکا آمده است حمایت دوامدار نمایند. واضح است که این پروژه ها فرصت های با ارزشی را برای سرمایه گذاری با میزان بلند بازده برای سرمایه گذاران فراهم میسازد.
دوم: باوجود پوتانسیل های بزرگ برای تجارت در منطقۀ ما، حجم واقعی تجارت هنوز هم در حد اقل خود قرار دارد.
افزون بر انکشاف وتوسعۀ زیربناهای فیزیکی، ما باید در زمینۀ بهبود زیرساخت های نرم مثل همآهنگ ساختن سیاست ها، ایجاد همآهنگی در امور گمرکات، ازمیان برداشتن موانعی که به تعرفات گمرکی ارتباطی ندارند، آسان ساختن مسائل مربوط به صدور ویزه، و اتصالات وارتباطات بهتر و توسعه یافتۀ زمینی و هوائی، پیشرفت های خوب و چشمگیری داشته باشیم که در همین رابطه، افغانستان ازبذل هرگونه سعی و تلاش لازم، دریغ نخواهد کرد.
برای کاهشِ اتکاء و وابستگی خود به کمک های خارجی از طریق دنبال کردن سیاست رشد بخش خصوصی، مساعی چشمگیری را بخرج میدهیم تا از عضویت خویش در سازمان تجارتِ جهانی حد اکثر استفاده را نموده و سهولت های لازم را در قبال توسعه وگسترشِ تجارت در سراسر یک منطقۀ وسیع و گسترده ایجاد نمائیم.
کشورهای ما میتوانند از نیروزائی و همآهنگی بیشتر در زمینه های تجارت منطقه اي و همکاری پیرامون مسائل ترانسپورتی و حمل ونقل در سراسر یورو آسیا، منافع قابل ملاحظه ای را بدست آورد. ما معتقد هستیم که "رکا" در موقعیت خوبی قرار دارد تا بتواند به عنوان یک پلت فورم و زمینۀ مساعد، طیف وسیعی از موضوعاتِ ذیعلاقۀ ما را همآهنگ سازد.
همآهنگ ساختن استراتیژیک تلاشها در راستای شگوفائی بیشتر، ما را قادر خواهد ساخت تا به آسانی و بدون اتلاف وقت، اهداف اقتصادی خود را درک نموده و برای رسیدن به آن، گام های ملموسی را در پیش گیریم.

خانمها و آقایان؛
در حالیکه اهمیت "رکا" و زمینه های دیگر ایجادِ شگوفائی وازدهار در سراسر منطقه را درک می کنیم، از تمام کشورها وسازمان های شریک و همکار خود صمیمانه تقاضا میکنم تا از قدرت نفوذ و ابزارهای مشترک دست داشتۀ خویش در جهت کمک به برقراری صلح در افغانستان، استفادۀ مثبت نمایند. صلح و ثبات، اساس و زیربنای اجراآت وعملی ساختن مؤثر و به موقع تمام پروژه ها و ابتکارات ما را در چهارچوب "رکا" تشکیل میدهد. توسعۀ پایدار مشترک مان، در قدم نخست از همکاری های امنیتی میان ما، ناشی میشود که نبود آن، مانع رشد اقتصادی شده می تواند.
در روشنائی سیاست فوق، ما به کار و فعالیت های خود در راستای تعمیق همآهنگی و نیروزائی میان پروژه و اولویت های "رکا" و کنفرانس قلب آسیا- پروسۀ استانبول که نشست سرانِ وزیران آن، به میزبانی کشور دوست وبرادر آذربایجان ماه آینده در باکو راه اندازی می شود، ادامه میدهیم؛ چنانکه به اهداف مُکَمِّل این دو فرآیند، با حمایت و تعهد پایدار و مُداوم شما نائل شده میتوانیم.
باید بخاطر داشته باشیم که موفقیت مشترک ما، منافع گسترده و بزرگ اقتصادی و امنیتی را در قبال ثبات منطقه و صلح جهانی تأمین خواهد کرد.
در پایان، یک بار دیگر از جمهوری ترکمنستان مبنی بر ریاست مشترک عالی وهمه جانبه ای این کشور از هفتمین نشست رکا و اتخاذ تدابیر گسترده در جهت تسهیل این گردهمآئی برای انجام گفتگوهای نتیجه محور، ابراز امتنان وقدردانی میکنم.
همچنان از اشتراک ثمربخش هیأتها و نمایندگان حاضر در این کنفرانس که با نظرات و پیشنهادات سودمند خویش پیرامون مسائل مختلف، جلسات وآجنداهای مورد بحث در " رکا " را غنامند نمودند، از صمیم قلب، سپاسگذاری می نمایم.
تشکر از شما

مشاهده در منبع اصلی