اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 2 اسد , 1398

برگزاری هفتمین نشست ریکا در ترکمنستان

امضای موافقتنامه راه لاجورد بین افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیهکد(14)

مشاهده در منبع اصلی