اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 جوزا , 1399

برگزاری هفتمین نشست ریکا در ترکمنستان

امضای موافقتنامه راه لاجورد بین افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیهکد(14)

مشاهده در منبع اصلی