اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 دلو , 1398

خاطرات سپنتا در غافلگیری مولوی کشاف

[در دسامبر ٢٠١١ در كنفرانس دوم بن] من وقتى با خانم كلينتون رو برو شدم به دليل اينكه قبلاً همتا و همكار من بود و با هم آشنايى داشتيم در مقام احوال پرسى، به رسم اروپاييان، با هم روبوسى كرديم. غافل از اين كه مولوى كشاف، رييس شوراى علماى افغانستان، در پشت سر من شاهد اين صحنه بوده است.

تا رويم را برگشتاندم، وى به من گفت كه "تو مشاور امنيت ملى جمهورى اسلامى افغانستان هستى، اين كار تو خلاف اسلام است و تو نبايد اين كار را مى كردى. بوسيدن يك زن بيگانه ناجايز است…" … من به مولوى كشاف گفتم كه من در دلم نسبت به اين خانم هيچ سوء نيتى ندارم.

در همين گفتكو بوديم كه وزير خارجه امارات متحده عربى، شيخ عبدالله كه لباس و عباى عربى در بر داشت و چهل تار عربى بر سر نهاده بود، به مجرد ديدن خانم كلينتون، با وى به روبوسى گرمى پرداخت. من به مولوى گفتم، آقاى كشاف ببينيد اين برادر عرب را. مولوى كه غافل گير شده بود گفت: "تو را خو بخشيدم، اما خدا اين عرب را لعنت كند…"

سپنتا، ص٤١٩
باهر

مشاهده در منبع اصلی