اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 1 حوت , 1398

نجیب الله احمدزی رییس کمیسیون مستقل انتخابات رسما برکنار شد

نجیب‌الله احمدزی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات رسما از سوی محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان از مقامش برکنار شده‌است.
شاه‌ حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخن‌گوی اریاست جمهوری می‌گوید که آقای غنی با صدور حکمی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات را برکنار کرده‌است.
رییس جمهور هم‌چنان به نهادهای مربوط هدایت داده‌است؛ تا لست کاندیدان جدید خود را به منظور تعیین یک‌تن از عضو کمبود این کمیسیون به ریاست جمهوری معرفی نمایند.
نجیب‌الله احمدزی به تازه‌گی در گفت‌وگو با رسانه‌ها داخلی، دلیل برکناری‌‌اش را از سوی رییس جمهور، زیر فشار قرار گرفتن کمیشران کمیسیون مستقل انتخابات از سوی معاون دوم ریاست جمهوری گفته بوده‌.
او اظهار داشت که کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات از رییس جمهور خواسته‌اند که تا رییس کمیسیون را برکنار نماید.
آقای احمدزی هم‌چنان یکی از مشاوران رییس جمهور غنی را متهم کرده که وی را تهدید نموده‌است.
این درحالی‌ست که شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات افغانستان از دست‌اندازی مقام‌های حکومتی بر کمیسیون مستقل انتخابات به شدت انتقاد می‌کنند و می‌گویند که انتخابات سال آینده نظر به مشکلات موجود برگزار نخواهد شد.
آنان نیز می‌افزایند که حکومت تا به حال به‌خاطر برگزاری انتخابات شورای ملی در سال آیندۀ هیچ‌کاری را به شمول کوچک کردن حوزه‌های انتخباتی که روی میز ریس جمهور قرار دارد، انجام نه‌داده‌است.

مشاهده در منبع اصلی