اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 حوت , 1398

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

کابل باختر/24 /عقرب
اداره هواشناسی وضع جوی بعضی از مناطق کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس سانتی گرید چنین گزارش داده است.
کابل، هوا، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(9) پاینترین(4)
سالنگ شمالی، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(3) پاینترین(6-)
سالنگ جنوبی، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(4) پاینترین(6-)
قندهار، ابر بلندترین درجه حرارت(15) پاینترین(8)
بامیان ، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(2) پاینترین(4-)
هرات، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(15) پاینترین(8)
فراه، ابر  بلندترین درجه حرارت(20) پاینترین(4)
مزار شریف، ابر و بارندگی درجه حرارت(11) پاینترین(4)
کندز، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(14) پاینترین(6)
جلال آباد، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(12) پاینترین(6)
غزنی، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(6) پاینترین(2-)
لشکرگاه، ابر درجه حرارت(17) پاینترین(5)
خوست، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(9) پاینترین(3)
جبل السراج، ابر و بارندگی درجه حرارت(2) پاینترین(7)
میمنه، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(10) پاینترین(3)
تالقان، ابر و بارندگی  بلندترین درجه حرارت(7) پاینترین(1)
فیض آباد، ابر و بارندگی  بلندترین درجه حرارت(8) پاینترین(1)
لوگر، ابر وبارندگی بلندترین درجه حرارت(7) پاینترین(2)
قلعه نو، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(10) پاینترین(2)
فیروز کوه ، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(6) پائینترین(1)
شبرغان ، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(15) پاینترین(4)
طلوع آفتاب(6) و (27) دقیقه و غروب آن(4) و (48) دقیقه
ختم/فرشته

مشاهده در منبع اصلی