اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

کارساخت یک دیوار محافظتی تکمیل شد

کابل باختر 24 عقرب
کارساخت یک دیوار محافظتی امروز درولایت سمنگان خاتمه یافت.
حبیب بهزاد مسول اطلاعات وزارت احیاوانکشاف دهات به آژانس باخترگفت، این دیوارمحافظتی توسط برنامه  ملی انسجام ساحه‌ای وزارت احیا و انکشاف دهات، در ایبک، مرکز ولایت سمنگان ساخته شده است.
این دیوار، به هزینه‌ی ۳۳ میلیون افغانی ساخته شده است.
با ساختن این دیوار، خانه‌ها و زمین‌ها ،  از خطر سیلاب مصون شده‌اند.
طبق یک خبردیگر: کارساخت یک شبکه آّبرسانی آفتای امروز درولسوالی بهسود ولایت میدان وردک آغازشد .
این پروژه ، در منطقه‌  ریشقه ولسوالی بهسود، که توسط برق آفتابی ازطریق جنرال تور ها آّ ب آشامیدنی برای ساکنان آن منطقه تهیه میگردد .
به گفته بهزاد هزینه‌  این پروژه بیشتراز یک میلیون افغانی تخمین شده که از سوی برنامه‌ی ملی آب‌رسانی وزارت احیا و انکشاف دهات عملی میگردد.فهیم

مشاهده در منبع اصلی