اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 24 سرطان , 1398

مسدود شدن راهای چندین ولسوالی در غور

مشاهده در منبع اصلی