اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 1 حوت , 1398

مسدود شدن راهای چندین ولسوالی در غور

مشاهده در منبع اصلی