اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 جوزا , 1399

افزایش بی پیشینۀ کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان

وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می‌گوید، امسال به دلیل ناامنی و کاهش حمایت‌های مالی، کشت کوکنار و تولید تریاک به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
احمد جاوید قایم، معین این وزارت روز چهارشنبه، هنگام شریک‌ساختن جزئیات سروی سال ۲۰۱۷ در مورد کشت کوکنار و تولید تریاک به خبرنگاران گفت، امسال ۳۲۸هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده و ۹۰۰۰ هزار تن تریاک تولید گردیده است.
به گفتۀ وی، امسال نسبت به سال گذشته، کشت کوکنار ۶۳ درصد و تولید تریاک ۸۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
او افزود "در سال ۲۰۱۷ از مجموع کشت کوکنار ۹۷ درصد کشت در زون‌های جنوب، غرب، شمال و شرق کشور که دارای تهدیدات بالای امنیتی می‌باشند، صورت گرفته است. زون جنوب ۶۰ فیصد، زون غرب ۱۷ درصد، زن شمال ۱۳ درصد، زون شرق ۷ درصد، زون شمال‌شرقی ۳ درصد و زون مرکز ۰.۴ درصد از مجموع کشت کوکنار را احتوا می‌نماید".
این در حالی است که سال گذشته ۲۱۰ هکتار زمین کوکنار کشت شده و ۴۷۰۰ تن تریاک نیز در افغانستان تولید گردیده بود.
آقای قایم، افزود که امسال در ده ولایت کوکنار کشت نشده است؛ اما این رقم سال گذشته ۱۳ ولایت را در بر می‌گرفت.
بر بنیاد سروی تازه، افغانستان در سال روان میلادی، تنها توانسته است که ۷۵۰ هکتار مزارع کوکنار را تخریب کند.
معین وزارت مبارزه با مواد مخدر، بلندبودن تهدیدهای امنیتی، موجودیت حلقات مافیایی، نبود حمایت مالی و تخنیکی کافی، کمبود نیروهای امنیتی، ضعف مدیریت مسؤولین و کشت تخم اصلاح‌شدۀ کوکنار را از عوامل داخلی افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان خواند.
همچنان آقای قایم، ضعف کشورهای همسایه و منطقه در راستای جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر، شریک نساختن معلومات استخباراتی در مورد گرفتاری قاچاقبران و تقاضای روزافزون مواد مخدر افغانستان را در مارکیت‌های خارجی، از عوامل خارجیِ یاد کرد که سبب افزایش کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان عنوان کرد.

مشاهده در منبع اصلی