اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

محصلان پوهنتون کابل بیشتر از بیست هزارسی سی خون اهداکردند

کابل باختر/24/ عقرب
درپی کارزارجمع آوری خون به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور امروز محصلان پوهنتون کابل بیشتر از بیست هزار سی سی خون اهداکردند.
به گزارش مرجیله خبرنگار افتخاری آژانس باختر ، این کار زار به همکاری رهبری پوهنتون کابل، وزارتهای دفاع ملی و صحت عامه و سازمان آینده سازان افغانستان برای دو روز درپوهنتون کابل راه اندازی شده است.
درمحفلی که به این مناسبت برگزارشد، رییس بانک خون مرکزی ، معاون بخش مالی پوهنتون کابل و رییس فرهنگی ریاست عمومی اداره امور صحبت کردند .
آنها از جوانان خواستند که برای نجات فرزندان صدیق وطن که درنبرد با هراس افگنان زخمی میشوند خون اهداکنند.
شهیراحمد نورزوی یکتن ازمحصلان که خون اهدا میکرد گفت ، ما با اهدای چند سی سی خون حمایت خود را از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور ابراز میداریم .
کارزار جمع آوری خون به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از چند روز به این طرف درنهادهای مختلف راه انداخته شده است روزشنبه نیز محصلان پوهنتون کابل خون اهداخواهندکرد.
ختم/ مرجیله

مشاهده در منبع اصلی