اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

مأموران امنیت ملی از وقوع یک انفجار در کابل جلوگیری کردند!

مامورین ریاست امنیت ملی در شهر کابل مدعی شده اند که از وقوع یک انفجار قوی در شهر کابل جلوگیری کرده اند.

مشاهده در منبع اصلی