اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

دوتن با مواد مخدر در پنجشیر بازداشت شدند

پنجشیر 24 عقرب باختر
پولیس پنجشیر دو تن  را به  ظن قاچاق مواد مخدر امروز بازداشت کرد.
سمونیار گلستان عاصم مدیر پولیس مبارزه علیه مواد مخدر قوماندانی پولیس پنجشیر به خبر نگار آژانس باختر گفت که این دو فرد  که میخواستند مقدار یازده کیلو وپنجصد گرام چرس و مقدار سه کیلو وپنجصد گرام تریاک را در دو واسط نقلیه نوع کرولا به کابل انتقال دهند  توسط پولیس مبارزه با مواد مخدراز بازارک مرکز آن ولایت بازداشت شدند.
قضیه تحت بررسی قرار  دارد.برمک بامی

مشاهده در منبع اصلی