اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

ادامه حمله های مرگبار نظامیان برمواضع طالبان درفاریاب

شهرمیمنه 24 عقرب باختر
درحالیکه حمله های نظامیان برمواضع طالبان مسلح درولایت فاریاب ادامه دارد ، مقامات نظامی ازتلفات سنگین هراس افگنان دراین حمله ها سخن می گویند.
این حمله ها ازسه روز به این سو دربخش هایی ازولسوالی پشتون کوت ؛ جایی که دراین اواخر گواه حضور و فعالیت گسترده طالبان مسلح بوده است ، آغازشده است و کماکان ادامه دارد.
یک افسر ارشد قول اردوی شاهین درشمال کشور به آژانس باخترگفت که درتازه ترین حمله های هوایی وزمینی نظامیان ، هژده هراس افگن کشته شدند و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند.
اوگفت دراین حمله ها چندین مخفیگاه طالبان با همه سازوبرگ جنگی آن ، ویران شده است.
نظامیان درجریان این حمله ها توانسته اند ، چندین روستا را در ولسوالی پشتون زرغون از وجود طالبان مسلح پاکسازی کنند.
به اساس ارقام ارائه شده ، ازشروع این حمله ها برمواضع طالبان درپشتون کوت فاریاب ، بیش از پنجاه هراس افگن کشته شدند و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی