اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

روابط آمریکا و پاکستان به هم نمی خورد

فصل تازه روابط افغانستان با پاکستان پس از اعلام راهبرد تازه آمریکا برای منطقه شکل می گیرد اما ابهامات زیادی در سیاست های دو کشور نسبت به یکدیگر وجود دارد که بعد از افزایش فشارهای جهانی و مخصوصا آمریکا بر پاکستان آیا اسلام آباد به این نتیجه رسیده است که به حمایت از هراس افکنی نقطه پایان بگذارد. پیشنهاد مذاکرات جامع با پاکستان هم از سوی کابل مطرح شده است. چیزی که در پانزده سال گذشته هیچ دستاوردی نداشته است. شاید نقاط ضعفی هم در سیاست خارجی پاکستان در مورد افغانستان در گذشته وجود داشته است که باید حالا ترمیم شود و در کل بی اعتمادی میان کابل و اسلام آباد را چگونه می شود ترمیم کرد؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، طاهر هاشمی استاد دانشگاه و عضو حرکت ملی افغانستان نوین در برنامه «حاشیه خبر» گفت: از بیست سال به این طرف ما منتظر هستیم که وعده هایی را که پاکستان داده است به آن عمل کند چراکه همیشه از صلح و مذاکرات صلح صحبت کرده است. حکومت افغانستان هم بنابر مجبوریت و بنا به نیازمندی که به صلح داشت و ثبات سیاسی به این امر تن داده و آماده مذاکرات شده است. برای بار اول یک مناسبتی به وجود آمد که بعد از این اعلان استراتژی، آمریکا با جدیت و قاطعیتی که نسبت به گذشته با الفاظ و کلمات و جدیت ها فرق داشت. یک روشی اختیار شد که در واقع جامعه بین المللی هم همنوایی با آمریکا داشت و آمریکا هم با جدیت بی پیشینه به این مساله نگاه کرد. تا جایی که شما هم شاهد هستید این مساله هم که روابط پاکستان را با آمریکا در سرحد مقاطعه هم رساند.

وی، در خصوص تصمیم پاکستان بر عمل کردن به تعهداتش می گوید: من فکر نمی کنم که این سرو صداهایی که پاکستان بوجود آورده واقعیت داشته باشد. هنوز هم پاکستان می خواهد به عنوان یک معطلی از آن استفاده کند یعنی آن عصبانیت ها و اینها در کنارش می بینیم که وزیر خارجه اش حاضر می شود که به کشورهای دیگر برود و تماس هایی بگیرد به همین دلیل تا امروز مذاکرات و اینها را به تعویق انداختند. تا یک بار دیگر با آن مواجه شوند و آن را پیش بگیرند. از یک طرف وقتی که حکومت افغانستان اعلام می کند که ما حاضر هستیم که روابط خود را نرمال بسازیم یا روابط عادی سیاسی خود را به پیش بگیریم. این زمینه را برای پاکستان مساعد می سازد که یک بار دیگر همان وعده هایی را که قبلا داده بود با همکاری کشورهای دیگر آماده مذاکرات صلح شود و خود به خود این تاثیر بر سر روش آمریکا تاثیر می گذارد. آمریکا هم می داند که اگر این مساله از راه مذاکرات انجام شود بهتر است.

هاشمی، در ارتباط با امکان بد شدن روابط پاکستان و آمریکا گفت: من فکر می کنم که روابط آمریکا با پاکستان از این بدتر نمی شود. و اگر هم شود ممکن است که در پشت صحنه کارهایی صورت بگیرد که دوباره روابط عادی شود و باز هم با توصیه به افغانستان و پاکستان مذاکرات صلح آغاز شود که آن فشار باز هم انجام نخواهد شد و افغانستان به صلح و ثبات نمی رسد چرا که منافع پاکستان ایجاب نمی کند. بر این اساس است که حکومت افغانستان پیش از وقت زودتر به این مساله اقدام کرده و در این صورت همان جدیتی که حکومت آمریکا و رییس جمهور آمریکا داشت آن را هم کمی از آن سطحش پایین تر آورد.

استاد دانشگاه ادامه داد: ممکن است که روابط آمریکا با پاکستان برای یک مدتی در همین حالت باشد اما یقین داشته باشید که این روابط خوب می شود. شرایطی که منافع آنها ایجاب می کند در منطقه این است که روابط آمریکا با پاکستان خوب باشد. در عین زمان شما دیدید که این استراتژی جدید آمریکا در واقع برای این بود که کشورهای منطقه آرامش به دست بیاورند که درمورد ما کدام زمینه سازی نشده و چنانچه شما دیدید که روسیه و چین عکس العملش عکس العملی عادی بود ولی چرا این اعلان استراتژی اینقدر وقت را گرفت به خاطر اینکه مساله افغانستان بسیار مهم نبود. با وجودیکه یک بخشش به افغانستان تعلق می گرفت اما مساله مهم این است که روس ها و چینایی ها و ایران و اینها تخریش نشوند تا اینکه جنگ قبل از موقع و قبل از اینکه منافع آمریکا به دست آورده شود یک سلسله تخریشاتی را بوجود می آورد.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی