اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 جوزا , 1399

کنر همچنان مورد آماج راکت پرانی های پاکستان

ولایت کنر در طی 24 ساعت گذشته مورد فیر ۳۴۲ راکت از خاک پاکستان بوده است.

مشاهده در منبع اصلی