اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 30 سرطان , 1398

کنر همچنان مورد آماج راکت پرانی های پاکستان

ولایت کنر در طی 24 ساعت گذشته مورد فیر ۳۴۲ راکت از خاک پاکستان بوده است.

مشاهده در منبع اصلی