اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

برگزاری سومین جشنواره گل زعفران در ولایت هرات

سومین جشنواره گل زعفران در ولایت هرات به هدف تشویق دهاقین زعفران کار، معرفی بیشتر زعفران افغانستان و بازاریابی، با اشتراک مقامات دولتی، نماینده های مردم و زعفران کاران این ولایت راه اندازی گردید.
در حال حاضر نزدیک به 3500 هکتار  زمین در ولایت هرات تحت کشت زعفران قرار دارد و  انتظار میرود امسال حاصلات آن نیز افزایش قابل ملاحظه داشته باشد.
اشتراک کنندکان این جشنواره زعفران را بدیل مناسب برای کشت کوکنار عنوان نموده گفتند همه برای ترویج و بازاریابی آن تلاش می نمایند.
همچنان جوایز برای سه بهترین عکاس (گل زعفران) ، دو بهترین مقاله راجع به گیاه زعفران، دو شاعر برتر (شعر سروده شده زعفران ) و 2 بهترین گل ساز (گل زعفران) در نظر گرفته شده بود که برای آنها اهداء گردید.
جشن نامبرده به مدت دو روز در صحن ریاست زراعت هرات جریان دارد که به تعداد 24غرفه برای نمایش گل زعفران ایجاد گردیده است.
قابل ذکر است که هرات 90 درصد زعفران کشور را تولید می کند که در این راستا 32 انجمن و بیش از 42 شرکت در آن فعالیت و عضویت دارند.

مشاهده در منبع اصلی