اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

پاکستان ١٠٠٠ راکت بر کنر پرتاب کرده است

مشاهده در منبع اصلی