اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

پاکستان ١٠٠٠ راکت بر کنر پرتاب کرده است

مشاهده در منبع اصلی