اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 28 سرطان , 1398

پاکستان ١٠٠٠ راکت بر کنر پرتاب کرده است

مشاهده در منبع اصلی