اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

ایتالیا بیش از چهار ملیون یورو جهت محو مرض پولیو در اختیار افغانستان قرار داد

کابل باختر24 عقرب
ایتالیا چهار اعشاریه سه ملیون یورو دولت افغانستان را در بخش های محو پولیو و بهبود اطفال سوی تغذی کمک کرده است.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر رابراتوکنتونی سفیر ایتالیا در کابل در یک نشست گفت  که از جمع این پول  کمک شده دو اعشاریه یک ملیون آن برای محو مرض پولیو و یک اعشاریه هشت ملیون آن برای بهبود خدمات غذایی برای اطفال اختصاص داده شده است است.
در این نشست داکتر ریک  نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان گفت: دولت افغانستان مدت ها تلاش و کار کرده است که بیماری  پولیو را ریشه کن کند  و این کمک که از سوی کشور ایتالیا به افغانستان صورت گرفته است نقش مهمی در محو پولیو خواهد داشت.
ایتالیا در حالی از کمک مالی آن کشور با افغانستان در بخش محار پولیو سخن می گوید که افغانستان در سالروان هجری خورشیدی  نه  واقعه مثبت پولیو داشته است
در همین حال بخش آسیای جنوبی یونیسف می گوید که از سال 1988 به خاطر محو پولیو اقدام جهانی آغاز شد  و تا به حال 99 در صد این بیماری کاهش یافته است. 
او می گوید که افغانستان، پاکستان و نایجریا تنها کشور های هستند ک در گیر این ویروس هستند. 
این مقام یونیسف خواستار همآهنگی دوکشور افغانستان و پاکستان در امر مبارزه با پولیو شده است». ختم نجیب بهزاد

مشاهده در منبع اصلی