اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

بخش سو تغذی شفاخانه ولایتی زرنج به بهره برداری سپرده شد

زرنج 24 عقرب باختر
بخش سو تغذی شفاخانه ولایتی شهر زرنج ولایت نیمروز دیروز به بهره برداری سپرده شد.
به گزارش آژانس باختر، بخش سو تغذی شفاخانه ولایتی شهر زرنج با هزینه دوازده میلیون افغانی کمک و همکاری تجار ملی آن ولایت ساخته شده است.
در محفل افتتاح این بخش که سردار محمد رحیمی معین برنامه سواد آموزی وزارت معارف، اعضای شورای ولایتی و رییس صحت عامه آن ولایت حضور داشتند، انجنیر محمد سمیع والی نیمروز گفت که منبعد مشکلات شهروندان در قسمت سو تغذی حل خواهد شد، زیرا این بخش با تمام امکانات مجهز می باشد.
گفتنیست که در این بخش یک داکتر و یک نرس به منظور خدمت به مردم کار می کنند. احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی