اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

دادستانی کل نقش یک تماشاچی بی مسوولیت را دارد

"وای به روزی که بگندد نمک"

برای مجلس نمایندگان رسوایی برزگتر از فاش شدن فساد مالی رهبری اش نیست. شرم بزرگ در مقابل این پرونده اما مهر تایید زدن اکثریت نمایندگان به فرهنگ معافیت از قانون است.

پس از بررسی های هیات حقیقت‌یاب رییس مجلس در کمال وقاحت و بی شرمی اعلام می‌کند که بیشتر از 5میلیون افغانی از مجموع پولی که فساد کرده است را دوباره به بودجه مجلس برمی گرداند اما با این همه مجلس رای می دهد که لای این پرونده باز نشود.

دادستانی کل تا این جای کار در کمال بی طرفی دور ایستاده و نقش یک تماشاچی بی مسوولیت را به نمایش گذاشته است.

آشنا

مشاهده در منبع اصلی