اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

سند حکومت انتقالی دستخوش بولانی فروشان(عکس)

مهمترین سند حکومت انتقالی مجاهدین سر کراچی بولانی فروش.

بعضی از اسناد فوق العاده محرمانۀ تاریخ افغانستان مخصوصا اسناد مربوط به ایجاد حکومت انتقالی مجاهدین قرار بود به موزیم ملی و یا هم در آرشیو وزارت خارجه و یا هم ریاست جمهوری برود.

تصادفا این سند مهم که در پیشاور تنظیم شده است و در آن رهبران بزرگواری همچون برهان الدین ربانی، گلبدین حکمتیار، شیخ اصف محسنی، امین وقاد، مولوی محمد نبی، سید پیر گیلانی و چند نفر دیگر از رهبران امضا می کنند مستقیم می رود روی کراچی بولانی فروش و پس از بیست و چند سال بعد افشا می شود که چرا حکومت انتقالی مجاهدین نتیجه نداد و افغانستان به سوی جنگ های داخلی سوق داده شد.

حالا اینکه این سند چگونه بدست من رسید لازم است بگویم که دوستان عزیز و گرامی ام که در یکی از روزهای بارانی اشتهای بولانی به سرشان می زند وقتی می روند که بولانی نوش جان کنند می بینند که بولانی در داخل این سند مهم پیچانده شده تا آنها نوش جان کنند، بعد این دوستان نمی دانستند که بولانی را بخورند یا حکومت انتقالی مجاهدین را؟!

به همین خاطر ترجیح دادند که سند مهم را به من بفرستند تا اینجا منتشر کنم که رهبران جهادی و قیادی با خبر باشند که سند حکومت انتقالی را که در سال 1370 به امضا رسانیده اند. نگران حکومت شان نباشند و خاطرشان جمع که حکومت انتقالی شان در نزد بولانی فروش محترم حفظ و نگهداری می شود.ثاقب

مشاهده در منبع اصلی