اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

وزیری: چهار منسوب وزارت دفاع به اعدام محکوم شدند

در بررسی دوسیه‌های مربوط به فساد وزارت دفاع، 4 تن به اعدام و صدها تن دیگر به حبس محکوم شده اند.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان درخصوص گزارش کارکرد مبارزه با فساد این وزارت گفته است که از جمله 958 دوسیه شامل حال 1202 نفر به محاکم ابتدایی نظامی محول شده، 271 دوسیه نسبت نبود دلایل کافی حفظ شده و 201 دوسیه مسترد یا به سایر نهادهای مربوط محول گردیده است.

وی افزود که محاکم در رابطه به 819 دوسیه که شامل حال 215 افسر، 326 بریدمل و 485 سرباز و سه ملکی بوده، حکم صادر کرده است.

وزیری بیان کرده است که "381 نفر الی یک سال حبس تنفیذی، 96 نفر الی 5 سال حبس تنفیذی، 20 نفر به 5 تا 15 سال حبس تنفیذی، 8 تن از 5 تا 20 سال حبس تنفیذی، 6 تن به یک سال حبس تعلیقی، 4 نفر هم به اشد مجازات اعدام محکوم شده و 67 نفر بری‌الذمه شناخته شده اند".

بر اساس گزارش کارکرد وزارت دفاع در مبارزه با فساد، 520 تن از منسوبین اردوی ملی به پرداخت مجموعی بیش از 41 میلیون و 194 هزار افغانی جزای نقدی محکوم شده اند.

وزارت دفاع پس از آن کارکردهایش را در جریان سال روان خورشیدی در راستای مبارزه با فساد نشر کرد که هفتۀ گذشته وزیران دفاع ناتو در بروکسل بر اصلاحات در نهادهای امنیتی تاکید کرده بودند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی