اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 27 سرطان , 1397

کشته شدن پنج فرمانده کلیدی طالبان درهرات

مشاهده در منبع اصلی