اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

از یک انفجار قوی در کابل جلوگیری شد

مشاهده در منبع اصلی