اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

معاون رئیس جمهور افغانستان روسیه را شریک قدرتمند برای افغانستان توصیف نمود

مشاهده در منبع اصلی