اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

با وصف تشدید جنگ، افغان‌ها در مورد آینده خوشبین اند – سروی

خوشبینی افغان‌ها در مورد آیندۀ کشورشان، در مقایسه با سال گذشته، بیشترشده است اما هنوز هم اکثریت شهروندان افغانستان از وضعیت جاریدر کشورشان بیمناک اند.
سروی افغانها ۲۰۱۷ که از سوی بنیاد آسیا یا ایشیا فوندیشن بر اساس مصاحبه با هزاران نفر در ۳۴ ولایت افغانستان تهیه شده است، حاکی است که با وصف برخی پیشرفت‌ها، هنوز هم وضعیت افغانستان در سطح منطقه، شکنندترین و ناپایدارترین است.
سروی ایشیا فوندیشن حاکی است که ۳۲.۸ درصد افغان‌ها به این باور اند که کشورشان در مسیر درست در حرکت است و ۶۱.۲ درصد دیگر آنان گفته اند که کشورشان در مسیر نادرست حرکت می‌کند.

مشاهده در منبع اصلی