اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 عقرب , 1397

واکنش ارگ به گزارش آسیا فوندیشن از افزایش خوش بینی مردم

کاخ ریاست جمهوری در واکنش به گزارش تازۀ بنیاد آسیا از نظرسنجی این نهاد می‌گوید حکومت وحدت ملی از گزارش‌های تحقیقی، نظرسنجی‌ها و سروی‌های عمومی که در مطاقبت با معیارها و به صورت حرفه‌یی صورت گیرد، استقبال نموده و پیش‌نهادها را با دقت تمام مورد غور قرار می‌دهد.
روز گذشته بنیاد آسیا گزارش سالانه‌اش را در افغانستان اعلام کرد که به اساس آن روحیۀ مثبت‌نگری مردم نسبت به آینده افزایش یافته‌است.
در این گزارش سه درصد خوش‌بینی مردم افزایش یافته، چنان‌چه در سال ۲۰۱۶ میزان خوش‌بینی به آینده ۲۹ درصد بود اما سال جاری این میزان به ۳۲ درصد افزایش یافته‌است.
هرچند این گزارش نشان می‌دهد که هنوز هم ۶۰ درصد از مردم باور دارند که افغانستان در مسیر نادرستی روان است در حالی که سال گذشته این میزان ۵۹ درصد بوده‌است.
ارگ در همین رابطه با نشر اعلامیه‌یی می‌گوید حکومت وحدت ملی افزایش در میزان رضایت شهروندان را در گزارش، ناشی از اقدامات صورت‌گرفته در بخش زیربناها، اصلاحات، مبارزه با فساد و ارادۀ سیاسی برای تغییر در شیوۀ حکومت‌داری می‌داند.
به گفتۀ ارگ، حکومت این گزارش را مطالعه کره و دیدگاه مردم در پیوند به مسایلی چون روحیۀ ملی، رشد اقتصادی و اشتغال، پیش‌رفت و ارایۀ خدمات، حکومت‌داری و مشارکت سیاسی، دست‌رسی به اطلاعات و رسانه‌ها و زنان در جامعه و مهاجرت به صورت همه‌جانبه بازتاب یافته‌است.

مشاهده در منبع اصلی