اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

فحش دختر خاله و دختر عمه عطا و غنی

بعضی ها؛ برخی ها را بیش از اندازه جدی می گیرند، رییس جمهور آمده و وزیر معارف را برکنار کرده است؛ یعنی دست عطا محمد نور را از دسترخوان سهمیه های ایتلافی کوتاه کرده است.

بعد این بعضی ها؛ اشرف غنی را فحش دختر خاله دادند و برخی ها برای دفاع از رییس جمهور؛ عطا محمد نور والی بلخ را فحش دختر عمه دادند، اینکه دخترعمه و دختر خاله کی زیاد فحش خورد معلوم نیست اما در هر حال بسیاری ها هستند که بخاطر این دو نفر خودشان را تکه تکه کردند و یخن شان را تا خود ناف مرکزی پاره کردند.

من همیشه معتقد به این بودم که این کارها جزیی از پروژۀ سیاسی کشورهای دلسوز و همیشه در صحنه جهان است که واقعا برای خوبی و سعادت ما کار می کنند؛
نه اشرف غنی و حامد کرزی و نه عبدالله و عطا و حکمتیار و یک فرقه رهبران نیمچه و چمچه و کمچه؛ صلاحیت بازی های بزرگ را ندارند، یعنی دارند اما بازی کننده و تصمیم گیرنده نیستند.

مثلا همین عبدالله و اشرف غنی با هم ساختند، آنجا عطا و اسماعیل خان و محقق و چند تای دیگر سوختند، بعد بازی طوری شد که عطا محمد نور با اشرف غنی رفیق شد و داکتر عبدالله ناراحت شد و گفت چرا من خبر ندارم، آنطرف تر کرزی می رفت با همه درگیر می شد و بعد دوباره با همه آشتی می کرد و سفرهای مارکوپولو را به روسیه و چین شروع می کرد، ناگهان میبینی حکمتیار مثل هنرپیشه های فیلم های بالییودی از آسمان ها مستقیم می افتد روی زمین و همه دنیا را به شمول کرۀ مریخ را چلنج می داد که من اگر نباشم هیچ چیز درست نمی شود…

با اینحال تعدادی این برخی ها و بعضی ها که دورتر از این بازی ها قرار دارند و رنگ پایین و بالا شدن دالرها را به چشم نمی بینند واقعا فکر می کنند اسلام عزیز در خطر است و همین حالا رهبران عزیز فقط محتاج کمک اینها است که وارد میدان شوند و مثل رابین هود همه چیز را تغییر دهند.

مهدی ثاقب

مشاهده در منبع اصلی