اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 25 عقرب , 1397

حدیث روز: عهد شکستیم و کفار بر ما مسلط شدند؟

قال رسول الله (ص): «اذا نقضوا العهد سلط الله علیهم عدوهم»
(علل الشرایع، ص 584، ح 26)

هر گاه مردم عهدهای خود را بشکنند و به آن وفا نکنند خداوند دشمنان شان را بر آنها مسلط خواهد ساخت.

کد (5)

مشاهده در منبع اصلی