اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به آینده همزمان با نگرانی از نبود امنیت و فرصت‌های شغلی

مشاهده در منبع اصلی