اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به آینده همزمان با نگرانی از نبود امنیت و فرصت‌های شغلی

مشاهده در منبع اصلی