اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

روابط تجارتی افغانستان و ترکمنستان به یک میلیارد دالر می‌رسد

مشاهده در منبع اصلی