اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

وزیر معارف از سمتش برکنار شد

مشاهده در منبع اصلی