اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

وزیر معارف از سمتش برکنار شد

مشاهده در منبع اصلی