اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 16 سنبله , 1397

سرپرست وزارت معارف توسط رییس جمهور غنی برکنار شد

در حکم رییس جمهور غنی آمده است، تا تعین و معرفی نامزدوزیر جدید به ولسی‌جرگه، وارسی از امور وزارت معارف، به محمد ابراهیم شینواری، معین…

مشاهده در منبع اصلی